Search j 8 a
×
Jeroen de Flander - Speaking

Kaft Strategiehelden van auteur Jeroen De Flander

Kaft Strategiehelden van Jeroen De Flander, een boek over strategie-implementatie